Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Cookies       ROZUMIEM
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział w Wodzisławiu Śląskim
kgp

Korona Gór
Polski

Rabat dla członków PTTK

linia

50 lat Oddziału PTTK w Wodzisławiu Śląskim

25 stycznia 2018 roku o godz. 11:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Wodzisłąwiu Śląskim odbyło się spotkanie z okazji uroczystości 50-lecia Oddziału PTTK w Wodzisławiu Śląskim.

Zobacz album wydany z okazji jubileuszu
projekt Justyna Stania
Zobacz galerię zdjęć
z jubileuszu 50-lecia Oddziału
linia

Historia Oddziału

Zachować pamięć o dziejach rozwoju turystyki w naszym regionie, ukazać ludzi będących pionierami turystyki w mieście Wodzisławiu Śląskim ich pracę i dorobek — to podstawowy cel niniejszej publikacji. Nieuchronny upływ czasu sprawia, że niszczeją i giną dokumenty, zbiory, fotografie i księgi, odchodzą pionierzy i starzy działacze, zacierają się wspomnienia z ich pracy i działalności.

„Przejrzyj jak księgę ulubioną,
z krańca na kraniec ziemię własną,
a wrócisz z duszą pokrzepioną,
z sercem wznioślejszym, z myślą jasną”

Takie hasło z pieśni „O ziemi naszej” Wincentego Pola przyświecało działaczom Towarzystwa w trakcie organizacji Oddziału PTTK w Wodzisławiu Śląskim. Mobilizowało ich również szerokie, społeczne zapotrzebowanie społeczeństwa ziemi wodzisławskiej na całokształt tej działalności, którą reprezentuje Towarzystwo. Wszystko to spowodowało, iż 20.12.1967 roku odbył się Zjazd Założycielski, który powołał do życia Oddział PTTK w Wodzisławiu Śląskim. Inicjatorem był późniejszy wieloletni prezes mgr inż. Marian Dziwok. Pierwszą siedzibą był lokal w RYNKU 21 A, po dawnej poczekalni PKS. W dniu 15.06.1994 przeniesiony został do lokalu przy ul.Kubsza 15, gdzie nadal ma swoją siedzibę. Oddział prowadził szeroką zakrojoną działalność, między innymi: turystykę górską, pieszą, kolarską, motorową, narciarską, żeglarską, jak również organizował krajoznawstwo, ochronę przyrody, ochronę zabytków oraz szkolenie podstawowej kadry przewodników górskich, miejskich i pilotów wycieczek.
W dniach 14÷15.09.1968 roku odbył się I Rajd po Ziemi Gołężyców. W okresie działalności Oddziału PTTK w Wodzisławiu Śląskim prezesami byli: Marian Dziwok 1968-1982, Wiktor Samalon 1982-1989, Marian Dziwok 1989-2001, Marian Zając 2001-2003, Zbigniew Cwołek 2004-2005, Maciej Rojowski 2006-2009, Andrzej Kwaśny 2009-2013, Piotr Kowalski od 2013. W 2009 r. zlikwidowano Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego. Obecnie działalność Oddziału opiera się na działalności statutowej czterech kół: Miejskim w Wodzisławiu Śląskim, Gronie przy KWK „Marcel” w Radlinie, Pszów w Pszowie oraz Gminnym w Kornowacu.